1. Niniejsza strona ma charakter rozrywkowy.
2. Charakter działalności opisany jest w stopce strony pobierania, na która kierują przyciski "pobierz"
3. Nazwa pliku oraz informacje dotyczące wybranej pozycji z literatury zostały wygenerowane automatycznie, z pomocą gotowego skryptu. Pozostałe dane pliku mają stałą wartość, nie uregulowaną przez zmienne.
4. Strona nie przechowuje i nie udostępnia plików objętych prawami autorskimi.
5. Strona pobierania jest widgetem generującym nazwę pliku, działającym na podstawie zmiennej dostarczanej w linku.
6. Strona nie umożliwia pobierania plików.